DUYURULAR

Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapılmıştır (13.06.2020)

13.06.2020 tarih 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre 13.06.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık (%9), avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık (%10)  olarak tespit edilmiştir.

2020/2.dönem için 30.06.2020 tarihinde hesaplanacak olan adat hesaplamaları için, 13.06.2020’e kadar %13,75 üzerinden, 13.06.2020 ve  sonrası için %10 üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Bahse konu 13.06.2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazeteye ve T.C. Merkez Bankası'nca ilan edilen reeskont ve avans faiz oranlarına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


13.06.2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete

Reeskont Ve Avans Faiz OranlarıPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 182632