DUYURULAR

1.7.2021 Tarihinden İtibaren Elektronik Belgeler BA-BS Bildirimlerine Dahil Edilmeyecektir


25.01.2021 gün ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 523 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Form Ba ve Form Bs uygulamasında 1.7.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır.
 

Yapılan değişikliğe göre;

1- 2021/Temmuz dönemden itibaren VUK kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

2- Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

3- Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

 

Söz konusu değişikliğe ilişkin daha önce yayınlanan duyurumuza aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
 

FormBa ve FormBs Uygulamasında 1/7/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Değişiklik YapılmıştırPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 212387