DUYURULAR

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Yeniden Belirlenmiştir (05.09.2018)

 

Vadesinde Ödenmeyen (Vergi-Sgk gibi) Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018'den geçerli olmak üzere; aylık % 1.40'dan %2'ye yükseltilmiştir.


5 Eylül 2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Ekli ''Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 


Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
 
 

Gecikme zammı oranı

MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 182614