DUYURULAR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi Ertelendi 

Bilindiği üzere 01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir,01/01/2018 tarihinden itibaren Amasya,Çankırı ve Bartın illerinde pilot çalışması yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01/01/2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye genelinde geçilecek idi.
 

Ancak 09/02/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinde;
 

“(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01/06/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01/01/2018 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Bursa,Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01/01/2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.
 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren işverenlerce Amasya, Bartın,Bursa,Çankırı,Eskişehir,Kırşehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkifedilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir,Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

(3) Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir,Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

hükümleri getirilmiştir.
 

Yapılan tebliğ değişikliği ile, Kırşehir ilindeki işverenler tarafından 1.6.2017 tarihinden,Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler tarafından 1/1/2018 tarihinden itibaren kullanılmakta olan muhtasar ve prim hizmet beyanname uygulamasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa,Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler de dahil edilmiştir. Yapılan tebliğ değişikliği ile tüm Türkiye’deki uygulamaya 1/3/2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.
 

Buna göre Kırşehir,Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa,Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler 2020/Ocak ve Şubat ayı bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden, diğer illerdeki işverenler ise SGK bildirimlerini e-bildirge sistemi, vergi bildirimlerini ise Muhtasar Beyanname üzerinden yapacaklardır. 2020/Mart ayından başlamak üzere tüm Türkiye’deki işverenler bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 182650