DUYURULAR

Borç Yapılandırmada Başvuru Süresi 31 Temmuz 2018 Son

 

Kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için son başvuru süresi 31 TEMMUZ 2018 (bu tarih dâhil)

 

Vergide Yapılandırma

 

  • 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,
  • Peşin ödemelerde; 

              - Yİ-ÜFE tutarından %90 İNDİRİM,

              - Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 İNDİRİM,  

  • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;            

              - Yİ-ÜFE tutarından %50 İNDİRİM,

              - Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 İNDİRİM,  

  • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
  • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması
  • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,
  • Yapılandırılan borçların, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi,
  • Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

 

 

Başvurular,

 

          - Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,

          - Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla,

          - e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

 

SGK Yapılandırma

 

2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının;

Sigorta primleri,

İşsizlik sigorta primi,

İdari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacaklar,

Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hiz­met süresinin ihyası halinde doğacak alacaklar.

2018 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının, 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine gitmeleri ve gelirlerinin düşük olduğunun belirlenmesi halinde tüm borçları hazinece karşılanacaktır.

 

Başvurular,

İşverenler prim ve ilgili borçları için E-bildirge kanalıy­la, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM

Primlerini kendi ödeyen sigortalılar (4/a) prim borçları için ilgili SGİM/SGM

BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için herhangi SGİM/SGM

BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu SGİM/SGM 

İdari para cezaları için ise Kesenek Bilgi Sisteminden E-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş ye­rinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM

 

 

 PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 182621