DUYURULAR

İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Vergi Levhası Oluşturmada Son Gün 31 Mayıs 2022

Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

Gelir Vergisinde

1. Ticari kazanç sahipleri, 
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar) 
3. Serbest meslek erbabı, 

Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

Kurumlar Vergisinde

1. Anonim şirketler, 
2. Limited şirketler, 
3. Eshamlı komandit şirketler, 

Vergi levhası alma mecburiyetinde olan mükellefler her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırılması gerektiği unutulmamalıdır.PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 255368