MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

10 Kasım 2018 Tarihli ve 30591 Sayılı Resmî Gazete

 

10 Kasım 2018 Tarihli ve 30591 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

––  Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Işık Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Mersin Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/11/2018 Tarihli ve 8168 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/11/2018 Tarihli ve 8175-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/11/2018 Tarihli ve 8175-2 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/11/2018 Tarihli ve 8176 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.trPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 283484