MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

15 Kasım 2018 Tarihli ve 30596 Sayılı Resmî Gazete

 

15 Kasım 2018 Tarihli ve 30596 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim-Öğrenim ve Sınav Yönetmeliği

––  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/9, K: 2018/84 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.trPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 255365