MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

1 Kasım 2018 Tarihli ve 30582 Sayılı Resmî Gazete

 

Kasım 2018 Tarihli ve 30582 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 286)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ve 296)

 

YÖNETMELİKLER

––  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik

––  Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  2018 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2018 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/10/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-47 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 8152 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2016/68962 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.trPRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 287326