DUYURULAR

...» Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapılmıştır (31.12.2022)

...» 2022 Takvim Yılı Dönem Sonuna İlişkin Bazı Hatırlatmalar

...» İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Vergi Levhası Oluşturmada Son Gün 31 Mayıs 2022

...» Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Gerçekleştirilmesi Zorunluluğu

...» 18.04.2022 Tarih İtibariyle İhracat Bedellerinin %40'ı Merkez Bankasına Satılacaktır

...» Sanayi İşletmelerinin Yıllık İşletme Cetvellerinin 05.05.2022 Tarihine Kadar Verilmesi Zorunluluğu

...» Enflasyon Muhasebesinin Ertelenmesi ve Şirketlerde Kur Korumalı Mevduata Geçişte K.V. İstisnası

...» Damga Vergisi Defteri Tasdiki Yaptırmayanlar Ara Tasdik İçin Son Gün 31.01.2022

...» e-Belge Uygulamalarında Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

...» Kapanış Tasdiki Yapmayı Unutmayınız ! Son Tarih 31.01.2022

...» 28.01.2021 İtibariyle Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Artmıştır

...» 2021 Takvim Yılı Dönem Sonuna İlişkin Bazı Hatırlatmalar

...» 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı

...» Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ve Bazı Gerçek Kişiler İçin Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğü

...» Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri İle e-Defter Beratlarını Oluşturulma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

...» 1.7.2021 Tarihinden İtibaren Elektronik Belgeler BA-BS Bildirimlerine Dahil Edilmeyecektir

...» KDV Tevkifat Uygulamasında Sınır 1.7.2021 Tarihinden İtibaren 1.000’TL den 2.000’TL ye Çıkarılmıştır

...» 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru

...» Varlık Barışı Uygulamasından Yararlanma Süresi Uzatılmıştır

...» Düşürülmüş Olan Stopaj Kesinti Oranlarının Uygulanma Süresi 31.7.2021 Tarihine Uzatılmıştır

...» Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

...» İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Vergi Levhası Oluşturmada Son Gün 31 Mayıs 2021

...» e-Belgelere İlişkin İptal,İhbar ve İhtarların GİB'e Bildirimi 1 Mayıs 2021 İtibariyle Başlamıştır

...» 2021/1. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

...» Çeklerin Bankalara İbrazı İle İcra ve İflas Takibi Süreleri Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır

...» Covid-19 Salgını Nedeniyle 2020 Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı Başvurusunda Bulunabilecektir

...» Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25, 2022 Yılı İçin %23 Olarak Uygulanacaktır

...» Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı İçin Son Gün 30.04.2021

...» Sanayi İşletmelerinin Yıllık İşletme Cetvellerinin 30.04.2021 Tarihine Kadar Verilmesi Zorunluluğu

...» KDV Kısmi Tevkifat Uygulamalarında Değişiklik Yapılmıştır (16.02.2021)

...» GİB e-Defter Saklama Sorgulama Ekranı Açılmıştır

...» Finansman Gider Kısıtlaması Oranı %10 Olarak Belirlenmiştir

...» Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı % 3’ten %5’e Çıkarılmıştır

...» Kapanış Tasdiki Yapmayı Unutmayınız ! Son Tarih 31.01.2021

...» FormBa ve FormBs Uygulamasında 1/7/2021 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Değişiklik Yapılmıştır

...» Yapılandırmaya İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

...» 2021 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Zamanları

...» Stok Sayım Tesellüm Farkı Hakkında Uygulama

...» 2020 Takvim Yılı Dönem Sonuna İlişkin Bazı Hatırlatmalar

...» e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru

...» 2019 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talepleri İçin Son Tarih 28.12.2020 !

...» Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapılmıştır (19.12.2020)

...» Vergi Borçlarında Yapılandırma Başlamıştır. Başvuru İçin Son Tarih 31.12.2020 !

...» Şirketiniz Bağımsız Denetim Kapsamına Girmiş Olabilir !

...» e-Defter Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Zorunluluğu

...» 31.12.2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranı Düşürülmüştür.

...» Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerdeki Stopaj Oranı %10’a Düşürülmüştür.

...» Belirli Sektör Ve Mükellef Gruplarına e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu 1.7.2020 İtibariyle Başlıyor

...» Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Başlıyor

...» VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru (23.06.2020)

...» 2019 Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerektiği Unutulmamalıdır

...» Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapılmıştır (13.06.2020)

...» Aylık 2020/2 İle Üç Aylık 2020/1-2-3 Dönem eDefter Berat Yükleme Süresi 19.06.2020 Tarihine Uzatıldı

...» İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Vergi Levhası Oluşturmada Son Gün 1 Haziran 2020

...» 2020 I.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

...» e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

...» 2020/Şubat ve 2020/Mart KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

...» e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

...» 2019 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

...» Covid-19 Salgını Nedeniyle 2019 Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı Başvurusunda Bulunabilecektir

...» Sanayi İşletmelerinin Yıllık İşletme Cetvellerinin 30.04.2020 Tarihine Kadar Verilmesi Zorunluluğu

...» Ticaret Bakanlığı Tarafından Şirketlerin Kar Payı Dağıtımına Yönelik Düzenleme Yapıldı

...» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi 01.07.2020 Tarihine Ertelendi

...» Mücbir Sebep Kapsamında Olan Mükelleflerin Alımlarında Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır

...» Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatılmıştır

...» Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

...» İnteraktif Vergi Dairesinde Mücbir Sebep Durumu Sorgulama Ekranı Açılmıştır

...» Mücbir Sebep Kapsamında Beyanname Verme Süresi Uzatılan Mükelleflerle İlgili Tebliğ Yayımlandı

...» Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler

...» KDV, BA-BS Verme Süresi ve e-Defter Berat Yükleme Süreleri Uzatılmıştır (23.03.2020)

...» Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Beyan Verme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir (22.03.2020)

...» Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama (19.03.2020)

...» Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır (17.03.2020)

...» KDV Genel Uygulama Tebliği Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır (03.03.2020)

...» Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayımlandı

...» Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

...» Geri Kazanım Katılım Payı Sorumluları İlk Beyan İçin Son Tarih 2 Mart 2020 !

...» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi Ertelendi

...» Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi ile Tahakkuk Eden Verginin Ödeme Süresi Uzatıldı

...» Vergi Ödemeleri 1 Ocak 2020 İtibaren Sadece Vergi Daireleri ve Kamu Bankalarına Yapılabilecektir!

...» Kapanış Tasdiki Yapmayı Unutmayınız ! Son Tarih 31.01.2020

...» VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

...» İmalatçılara Yeni Makine Ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnası Süresi Uzatılmıştır

...» 2018 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talepleri İçin Son Tarih 26.12.2019 !

...» 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak Açıklanmıştır

...» 2020 Yılında MTV Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %12 Olarak Belirlenmiştir

...» Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapılmıştır (21.12.2019)

...» e-Belge Uygulamaları Sık Sorulan Sorular

...» e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmak Zorunda Olan Mükellefler İçin GİB Duyurusu

...» 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

...» Gelir İdaresi Başkanlığı e-Arşiv Fatura Duyurusu

...» Elektronik Belge Uygulamaları Geçiş Süreleri

...» Amme Alacakları İçin Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yıllık %19 Olarak Yeniden Belirlenmiştir(25.10.2019)

...» Adatlandırma İşleminde Uygulanan Faiz Oranı 11.10.2019 Tarih İtibariyle Değişmiştir.

...» Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Yeniden Belirlenmiştir (2.10.2019)

...» Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru

...» Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Zorunluluğu

...» İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılması Zorunluluğu 6 Ay Uzatılmıştır(31.8.2019)

...» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Süresi 01.01.2020 Tarihine Uzatılmıştır

...» Sanayi Sicil Entegrasyonunda Son Tarih 31 Temmuz 2019

...» Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlenmiştir (1.7.2019)

...» Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerektiği Unutulmamalıdır

...» İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmemesi Ve Bozdurulmaması Halinde Uygulanacak İşlemler

...» Sanayi Sicil Belgesine Sahip İşletmelere ve İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Muafiyeti

...» Yabancı Sermayeli Şirket, Şube ve İrtibat Bürolarının Mayıs Ayı Bildirimleri

...» İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Vergi Levhası Oluşturmada Son Gün 31 Mayıs 2019

...» İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Döviz Tutarının Kapsamında Değişiklik

...» Sanayi İşletmelerinin Yıllık İşletme Cetvellerinin Nisan Ayı Sonuna Kadar Verilmesi Zorunluluğu

...» İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılması Zorunluluğu 6 Aydan 1 Yıla Uzatılmıştır

...» YMM Raporuyla KDV İade Taleplerinin %50'si 10 İş Günü İçinde İade Edilecek (20.02.2019)

...» KDV İadesi Talep Etme Süresi ile YMM Rapor Süresine Sınırlama Getirilmiştir (16.02.2019)

...» Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu (14.02.2019)

...» Kur Farkları KDV Matrahına Dahil Unsurlar Arasına Alınmıştır (31.01.2019)

...» Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Önemli MERSİS Duyurusu

...» Kapanış Tasdiki Yapmayı Unutmayınız ! Son Tarih 31.01.2019

...» 2018 Takvim Yılına Ait Adat Faturalarının 31.12.2018 Tarihine Kadar Düzenlenmesi Unutulmamalıdır

...» 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırması Bozulanlara Yeni Hak (28.12.2018)

...» Tüzel Kişilere PTT Tarafından Yapılacak Resmi Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır

...» 2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talepleri İçin Son Tarih 24.12.2018 !

...» Zorunlu Bireysel Emeklilik Kapsamına Girecek İşyerleri

...» 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir

...» Döviz Veya Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı (16.11.2018)

...» Şirketiniz Bağımsız Denetim Kapsamına Girmiş Olabilir !

...» İmar Barışında Süre 31.12.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

...» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Süresi 1.7.2019 Tarihine Uzatılmıştır

...» 7143 Sayılı Kanun İle İlgili 15.10.2018'e Uzatılan Ödeme Süresi İçin Bugün Son

...» Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapılabilecek Haller

...» 7143 Sayılı Kanun Kapsamında 01.10.2018 Olan Ödeme Süresi 15.10.2018'e Kadar Uzatılmıştır

...» 7143 Sayılı Kanun Matrah ve Vergi Artırımı Ödemesi İçin Son Gün 01.10.2018

...» Dövizle Yapılan Sözleşme Bedellerinin Türk Lirası Olarak Belirlenme Zorunluluğu (13.09.2018)

...» Amme Alacakları İçin Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yıllık %22 Olarak Yeniden Belirlenmiştir(06.09.2018)

...» Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Yeniden Belirlenmiştir (05.09.2018)

...» İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılması Zorunluluğu (04.09.2018)

...» Yurt Dışında Elde Edilen Bazı Kazançlara İstisna Uygulanabilmesi İçin Öngörülen Süreler Uzatılmıştır

...» Bilanço Düzeltme Fırsatı ve Matrah Artırımı İmkanını Kaçırmayın (27.08.2018)

...» Borç Yapılandırmada Süre Uzatılmıştır

...» Borç Yapılandırmada Başvuru Süresi 31 Temmuz 2018 Son

...» Adatlandırma İşleminde Uygulanan Faiz Oranı 29.06.2018 Tarih İtibariyle Değişmiştir.


PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 250020